Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

Vanligaste frågan vi får:
"Behövs verkligen ingen kalksäck"?

Det är ett enormt intresse kring TreeWell avloppsrening, vilket är roligt!

Vi tror det beror på att vi blir mer och mer miljömedvetna och eftersträvar långsiktigt hållbara lösningar, även inom avloppsrening. Ett enskilt avlopp skall fungera under en lång tid. Konsekvenserna om det inte fungerar kan bli omfattande slår tillbaka lokalt, i värsta fall med allvarlig påverkan på ditt grundvatten.

Eller är intresset så stort för att TreeWell är ett enkelt, robust system som varken behöver tillsats av kemikalier eller slamtömning? Dessutom till en oerhört låg driftskostnad och med 25 års garanti.

TreeWell klarar hög skyddsnivå och reducerar dessutom läkemedelsrester och hormoner.

Den vanligaste frågan vi får är dock om ”TreeWell verkligen inte behöver någon kalksäck?”. Svaret är nej.

Fosforrening i TreeWell sker genom en intern mikrobiell process, som är en del av det som gör TreeWell unikt (och således vår affärshemlighet). Vår serviceman (eller fastighetsägaren själv) lyfter årligen ut en ”te-påse” på ungefär ~1kg med fosfor som nu blivit poly fosfater och organiskt material. Detta är mycket fin näring och kan återanvändas.

TreeWell behöver alltså inga kalksäckar på 500 kg, eller mer, som ”dödar” vattnet genom att drastiskt höja ph-värdet. Du som fastighetsägare slipper även en stor kostnad för såväl kalksäck och den kranbil som krävs för att byta kalksäcken.

TreeWell kan snarare liknas vid ett kretslopp som efterliknar processer i ett naturligt ekosystem där vattnet skiftar från syrefattig till syrerik miljö. Mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir kvävgas och vatten.

Returvattnet lämnar TreeWell ovan jord vilket gör det lätt att ta prover för att kontrollera hög skyddsnivå. Returvattnet kan även återanvändas till bevattning, eller att spola i toaletten med.

Vi anser att TreeWell är framtiden.

Related Posts