#

13 Apr: Gemensamt ”minireningsverk” för fritidshus

Ett gemensamt avlopp för fritidsområden kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt! En nyhet på marknaden är innovatiav TreeWell som kan liknas vid ett "minireningsverk". TreeWell är helt biologiskt och behöver inga kemikaler. Det minskar dels den löpande årskostnaden men även ovissheten vad kemilkalierna har för inverkan på vår miljö.
#

03 Apr: Biologiskt ”minireningsverk” för enskilt avlopp – utan slamtömning & kemikalier

Att kalla TreeWell för "minireningsverk" är egentligen helt fel. TreeWell är ett innovativt, biologiskt system som kan liknas vid ett kretslopp. TreeWell uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp motsvarande hög skyddsnivå och bidrar till den biologiska mångfalden på ett sätt som traditionella minireningsverk inte gör. Metoden går ut på att efterlikna naturen, mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas och användas för ex.vis bevattning eller att spola i toaletten med.
#

30 Nov: TreeWell – systemlösning för hållbar stadsutveckling

Vattendagarna i Norrtälje var mycket intressanta med många fina föreläsningar, dessutom med besökare från flera olika företag och branscher inom vatten och avlopp. Vårt nätverk växte med fler fina kontakter. Naturvårdsverket som visade stort intresse och såg en framtid för TreeWell. Det resulterade i en direkt inbjudan till ett möte på Näringsdepartementet veckan efter(!)