#

18 maj: 19 maj – Öppet hus i referensområde för hållbart boende

Nu har du möjlighet att träffa såväl pilotfamiljer som projektledare när Sundsvalls kommun hälsar välkommen till öppet hus för projektet Grönt boende i stadsdelen Sidsjö. Kommunen har valt TreeWell som biologisk avloppsrening för de fyra husen i Sidsjö. Modellen är TreeWell Arctic som är klimatisolerad och systemet driftsattes i november 2016. Första provtagning sker i juni 2017 och då skall TreeWell klara kraven motsvarande hög skyddsnivå.
#

13 apr: Gemensamt ”minireningsverk” för fritidshus

Ett gemensamt avlopp för fritidsområden kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt! En nyhet på marknaden är innovatiav TreeWell som kan liknas vid ett "minireningsverk". TreeWell är helt biologiskt och behöver inga kemikaler. Det minskar dels den löpande årskostnaden men även ovissheten vad kemilkalierna har för inverkan på vår miljö.
#

03 apr: Biologiskt ”minireningsverk” för enskilt avlopp – utan slamtömning & kemikalier

Att kalla TreeWell för "minireningsverk" är egentligen helt fel. TreeWell är ett innovativt, biologiskt system som kan liknas vid ett kretslopp. TreeWell uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp motsvarande hög skyddsnivå och bidrar till den biologiska mångfalden på ett sätt som traditionella minireningsverk inte gör. Metoden går ut på att efterlikna naturen, mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas och användas för ex.vis bevattning eller att spola i toaletten med.