Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97
#

Kristallklart vatten från enskilt avlopp

Den första internkontrollen av TreeWell referensanläggning för rening av enskilt avlopp i Sidsjö utanför Sundsvall är genomförd. Resultatet är mycket bra!

TreeWell är en ny innovativ, svensk, avloppsrening. Det är första gången systemet installeras i Norrland och trots driftsättning under vintermånader har TreeWell etablerat sig förvånansvärt väl.

–  Det var viktigt att göra en oberoende internkontroll redan efter 3 månader för att utvärdera hur snabbt TreeWell kommer igång vid driftsättning under vinterförhållanden, resultatet är otroligt bra säger uppfinnaren bakom TreeWell, Stanislaw Lazarek på Carex of Sweden.

Anläggningen driftsattes i november och TreeWell har etablerat sig fint, trots rådande vinterklimat. Första provtagning sker normalt 6 månader efter installation vilket blir i maj/juni. Då är systemet fullt etablerat och uppnår kontinuerlig reningsgrad motsvarande kraven för hög skyddsnivå.

–  I Sidsjö råder normal skyddsnivå, men TreeWell är anpassad för hög skyddsnivå och det alltid det resultatet vi skall uppnå men först efter 6 månaders installation. Biologiska system måste hinna etablera sig berättar Stanislaw Lazarek.

Modellen i Sidsjö heter TreeWell Arctic och klarar avloppsrening för upp till 10 hushåll (50 personer). TreeWell Arctic är klimatisolerad och anpassad för nordliga breddgrader, men kan lika gärna placeras på en klippa i Skärgården. Inga kemikalier används vid biologisk rening och TreeWell behöver heller ingen slamtömning.

Det är Sundsvalls kommun som är initiativtagare till ett hållbart boende för stadsdelen Sidsjö. För första gången på dessa breddgrader sker en 100% biologisk rening av det enskilda avloppet.

– Det här är ett referensområde med fyra småhus som ska inspirera och visa på hållbara lösningar, förklarar Viveca Norberg vid installationen i augusti (2016), samhällsplanerare på Sundsvalls kommun.

TreeWell Arctic utanför Sundsvall har redan levererat en reducering med 99% av BOD, 77% kväve (N) och 79% av fosfor (P). Analysen är utförd av oberoende part, ALControl.

TreeWell reducerar hormoner och läkemedelsrester. Det renade vattnet kan återanvändas för bevattning, eller i hushållet

Inlägget är publicerat 10 mars.
Uppdaterat 27 mars.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vaxter-renar-husens-avlopp