Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

Gemensamt avlopp i Hargs By

Informationsmöte kring enskilt avlopp i Hargs by

Vätö Folkets Hus Lördag 10 december kl. 13.00.

Många fastigheter i Hargs by har ålderstigna avloppslösningar och några har redan fått förelägganden om åtgärd.

Vi kommer prata om biologisk avloppsrening med möjlighet att ansluta upp till 10 fastigheter.
En biologisk avloppsrening innebär även att man slipper framtida slamtömning eller löpande tillsats av kemikalier. Anläggningen tar liten plats och är estetiskt tilltalande med minimalt underhåll.

Informationsmötet är öppet för alla – även boende utanför Hargs By.

VÄLKOMMEN!