Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97
#

Biologiskt "minireningsverk" för enskilt avlopp - utan slamtömning & kemikalier

Att kalla TreeWell för ”minireningsverk” är egentligen helt fel. TreeWell är ett innovativt, biologiskt system som kan liknas vid ett kretslopp. Fritt från kemikalier och kräver ingen slamtömning.

TreeWell uppfyller de krav som ställs på enskilda avlopp motsvarande hög skyddsnivå, ex.vis i Skärgården, och bidrar till den biologiska mångfalden på ett sätt som traditionella minireningsverk inte gör. Metoden går ut på att efterlikna naturen, mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas och användas för ex.vis bevattning eller att spola i toaletten med.

TreeWell reducerar även läkemedelsrester, hormoner mm.

I dagsläget finns 3 modeller för enskilt avlopp. Vår minsta modell ”TreeWell Home” kan ansluta upp till 3 fastigheter, eller max 15 personer. Vår större modell ”TreeWell Original” kan ansluta upp till 10 fastigheter, eller 50 personer (helårsboende).

TreeWell lämpar sig fint för sommarstugeområden även om dom är obebodda vintertid. Systemet går ner i vila, precis som naturen, och vaknar till och anpassar sig på våren när huset används igen.

Kontakta oss om du vill veta mer om TreeWell!

Related Posts