#

13 jun: TreeWell Family

TreeWell finns nu i en mindre modell, TreeWell Family för ett hushåll. Systemet är ett av marknadens mest kompakta med ett djup på endast 80 cm och diameter 120 per tank.
#

27 jun: Semestertider…!

Det är ett enormt intresse för TreeWell och vi har svårt att i normala fall hinna ringa upp eller återkomma samma dag. Nu närmar vi oss semestertider och det innebär att det tar lite längre extra lång tid för oss att återkoppla till dig. Vi hoppas på ditt tålamod!
#

13 jun: Vanligaste frågan vi får: ”Behövs verkligen ingen kalksäck”?

Fosforrening i TreeWell sker genom en intern mikrobiell process, som är en del av det som gör TreeWell unikt (och således vår affärshemlighet). Vår serviceman (eller fastighetsägaren själv) lyfter årligen ut en ”te-påse” på ungefär ~1kg med fosfor som nu blivit poly fosfater och organiskt material. Detta är mycket fin näring och kan återanvändas.