Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

Vill du jobba med framtidens avloppsrening!

Just nu söker vi projektledare och samarbetspartners inom markarbeten, VVS och el.

Är du intresserad av hållbara lösningar inom avloppsrening och tycker TreeWell låter intressant – Kontakta oss!!

Nyheter

13 jun: Vanligaste frågan vi får: ”Behövs verkligen ingen kalksäck”?

Fosforrening i TreeWell sker genom en intern mikrobiell process, som är en del av det som gör TreeWell unikt (och således vår affärshemlighet). Vår serviceman (eller fastighetsägaren själv) lyfter årligen ut en ”te-påse” på ungefär ~1kg med fosfor som nu blivit poly fosfater och organiskt material. Detta är mycket fin näring och kan återanvändas.

18 maj: 19 maj – Öppet hus i referensområde för hållbart boende

Nu har du möjlighet att träffa såväl pilotfamiljer som projektledare när Sundsvalls kommun hälsar välkommen till öppet hus för projektet Grönt boende i stadsdelen Sidsjö. Kommunen har valt TreeWell som biologisk avloppsrening för de fyra husen i Sidsjö. Modellen är TreeWell Arctic som är klimatisolerad och systemet driftsattes i november 2016. Första provtagning sker i juni 2017 och då skall TreeWell klara kraven motsvarande hög skyddsnivå.

13 apr: Gemensamt ”minireningsverk” för fritidshus

Ett gemensamt avlopp för fritidsområden kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt! En nyhet på marknaden är innovatiav TreeWell som kan liknas vid ett "minireningsverk". TreeWell är helt biologiskt och behöver inga kemikaler. Det minskar dels den löpande årskostnaden men även ovissheten vad kemilkalierna har för inverkan på vår miljö.