Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

TreeWell är en modern biologisk avloppsrening för enskilda avlopp. I dagsläget finns i tre modeller och den största modellen fungerar som ett reningsverk med möjlighet att ansluta upp till 10 hushåll (50 helårsboende).

TreeWell bygger på mikrobiell biofilm och samverkar mellan växter, mikrober och protozoer. Anläggningen fungerar som ett eget kretslopp och lämnar inget annat avfall än rent vatten, och är nära underhållsfritt.

TreeWell kräver alltså ingen slamtömning och ingen tillsats av kemikalier.

Under 2016 har TreeWell även installerats för rening av lakvatten.

Hur fungerar det, egentligen?

TreeWell består av två lika stora ”tankar” som är 2 m i diameter och 1 m (eller 2 m) höga och som är kopplade bredvid varandra.

Tank 1 är sluten och konstruerad som en biofilmsreaktor och nedbrytning sker av mikroorganismer i anaerob (utan syre) miljö. Innehållet pumpas över till tank 2 som är öppen och aerob (syrerik). I tank 2 finns växter som  behandlar vattnet tillsammans med mikroorganismer.

Innehållet som lämnar tank 2 är rent vatten och kan användas till att vattna i trädgården mm.

Vid installation tillsätts bakterier, protozoer, mikrober, växter och näring. Dessa bryter tillsammans ner föroreningar som fosfor (P), kväve (N) och organiskt material (BOD) och klarar Naturvårdsverket och Länsstyrelsens krav gällande ”hög nivå”.

TreeWell reducerar även rester från läkemedel så som antibiotika och p-piller.

 

Reduktion av kväve är temperaturberoende och för att klara även de kalla månaderna är TreeWell isolerat. Vattnet som kommer in håller en temperatur på ~17-19 C och utgående vatten ~6-8 C (Sundsvall).

Läs mer -> Länsstyrelsen – Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Hög nivå

TreeWell klarar hög nivå vad gäller hälso- och miljöskydd.

Om oss

TreeWell Biologisk Avloppsrening AB är samarbetspartner till Carex of Sweden AB, som äger produkten TreeWell (patentskyddad) och står för forskning och produktutveckling.

TreeWell Biologisk Avloppsrening AB står för försäljning, marknadsföring, installation och service.

Vår målsättning är att tillföra marknaden en långsiktigt hållbar avloppsrening utan behov av tillsatser (flockningsmedel) som klarar hög skyddsnivå ( reningseffekt) vilket krävs i skärgårdens känsliga miljöer.

När vi studerade utbudet på befintliga avloppsanläggningar hittade vi enbart minireningsverk eller infiltrationsanläggningar där flockningsmedel var verksamt för att åstadkomma en hög skyddsnivå och med krav på slamtömning. Genom Amelia Morey Strömberg på Vatteninfo i Norrtälje kom vi i kontakt med Carex of Sweden AB och sedan januari 2017 är vi samarbetspartners.