Norrtälje
+46 (0)79-349 88 97

FAQ

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring TreeWell! Får du inte svar på din fråga så kontakta oss.

Behövs verkligen ingen slamtömning?

Nej.

TreeWell kan jämföras med ett kretslopp. Om många hushåll är anslutna kan en slamtömning behövas efter ~10 år beroende på hur mycket systemet är belastat.

Behövs verkligen ingen kalksäck?

Nej.

Fosforrening i TreeWell sker genom en intern mikrobiell process, som är en del av det som gör TreeWell unikt (och således vår affärshemlighet). Vår serviceman (eller fastighetsägaren själv) lyfter årligen ut en ”te-påse” på ungefär ~1kg med fosfor som nu blivit poly fosfater och organiskt material. Detta är mycket fin näring och kan återanvändas.

TreeWell behöver alltså inga kalksäckar på 500 kg, eller mer, som ”dödar” vattnet genom att drastiskt höja ph-värdet. Du som fastighetsägare slipper även en stor kostnad för såväl kalksäck och den kranbil som krävs för att byta kalksäcken.

TreeWell kan snarare liknas vid ett kretslopp som efterliknar processer i ett naturligt ekosystem där vattnet skiftar från syrefattig till syrerik miljö. Mikroorganismer och växter tar hand om avloppet och kvar blir kvävgas och vatten.

Returvattnet lämnar TreeWell ovan jord vilket gör det lätt att ta prover för att kontrollera hög skyddsnivå. Returvattnet kan även återanvändas till bevattning, eller att spola i toaletten med.

Fungerar det med vanlig WC?

Ja!

Självklart kan du använda en vanlig vattentoalett.

Reducerar TreeWell läkemedelsrester?

Ja.

TreeWell reducerar läkemedel så som antibiotika, p-piller men även rester från kosmetika betydligt bättre än kommunala reningsverk

Måste man ha serviceavtal?

TreeWell är ett robust system med minimalt underhåll. Serviceavtal finns som tillval och då ingår provtagning 1 gång/år.

Kan vi stänga fritidshuset för vintern?

TreeWell klarar en ojämn belastning.

Systemet går ner i ”vila” när det används mindre. Till våren när fritidshuset öppnas upp igen och TreeWell börjar belastas vaknar systemet till liv och anpassar sig till förhållandena. Precis som naturen.

Dör TreeWell på vintern?

Nej.

Avloppsvattnet har en temperatur på ~17 C när det kommer in i systemet. Det renade vattnet som lämnar systemet har en temperatur på 6-7 C (Sundsvall). Växterna vissnar när det blir minusgrader, men rotsystemet lever. Precis som i naturen.

Kan vi använda vår inomhus jacuzzi?

Ja.

Med TreeWell kan du fortsätta med din nuvarande livsstil. TreeWell klarar starka rengöringsmedel och bakteriedödande medel som används till jacuzzi.

Kan vi spola med saltvatten?

I dagsläget går det ej att spola med saltvatten.

Det vatten som lämnar TreeWell går att använda för bevattning, värmeväxling men även till att leda tillbaka till huset och använda som spolvatten till toaletten.

Det första glaset visar avloppsvattnet när det kommer in i första behållaren.

Det andra glaset när det lämnar första behållaren.

Det tredje glaset visar det renade vattnet när det lämnar systemet.

glas

Kan vi byta vår samfällighets kemiska reningsverk till TreeWell?

Ja.

Med ett kemiskt reningsverk följer en årskostnad för inköp av fällningsmedel (kemikalier) samt slamtömning.

Att gå över till TreeWell kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Samtliga VA-anslutningar är redan genomförda och det behöver endast ”kopplas om” till TreeWell som slutstation istället.

Här kan du ställa din fråga!